gallery/sigla+scris

ELectrical Dynamic Design

gallery/dba6b277-8ae4-454e-b346-8ec75321fe3a

Proiecte reprezentative

gallery/sigla eldd - jpeg

De-a lungul anilor, ELDD a întocmit mai bine de 1000 de proiecte de instalații electrice. Enumerăm câteva dintre acestea:

 

Proiecte de instalatii electrice aferente lucrarilor de constructii civile

       Unitati de invatamant

 • Construire gradinita str. Revolutiei, nr. 36, Curtici, Arad;

 • Reabilitare, dotare si modernizare gradinita cu program normal in loc. Valcani, comuna Valcani, jud. Timis;

 • Reabilitare, modernizare, dotare si etajare gradinita loc. Sag, com. Sag - lucrari de tip 1.1.A extindere corp gradinita (C2) prin modificare regim de inaltime, de la P. Actual la P+1E(M);

 • Demolare clădire existentă și construire grădiniță cu 6 grupe, cu program prelungit  și cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E in localitatea Jimbolia, str. Republicii, nr. 21; 

 • Demolare clădire existentă și construire clădire grădiniță cu 3 grupe cu program normal şi cu servirea mesei în regim de catering, cu regim de înălțime P+1E+M parţială în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr. 44;

 • Reabilitare, modernizare si dotare scoala primara cu clasele I-IV si gradinita in localitatea Zanogi, comuna Cornereva, judetul Caras-Severin;

 • Cresterea eficientei energetice si gestionare inteligenta a energiei pentru scoala cu clasele I-IV Jupani, comuna Traian Vuia, judetul Timis;

 • Reabilitare, modernizare și dotare școală generală clasele V-VIII, clădire învățământ gimnazial din orașul Deta, județul Timiș;

 • Extindere / reabilitare si dotare scoala gimnaziala oras Jimbolia - cladirea din strada George Enescu nr. 9;

 • Lucrari de reparatii interioare si reabilitare instalatie electrica - scoala gimnaziala Sag;

 • Reabilitare, modernizare si dotare scoala gimnaziala Rusca (scoala noua), Teregova;

 • Extindere, modernizare si dotare scoala gimnaziala "Maria Brindea" Pesac;

 • Construire corp scoala gimnaziala comuna Masloc, in comuna Masloc, loc. Masloc, jud. Timis;

 • Cresterea eficientei energetice si gestionare inteligenta a energiei pentru liceul teoretic "Traian Vuia", orasul Faget, judetul Timis;

 • Extindere/reabilitare si dotare scoala gimnaziala oras Jimbolia - cladirea din strada Lorena nr. 33-35;

 • Reabilitare, modernizare și dotare liceu tehnologic Sfântul Dimitrie, clădire învățământ gimnazial (școala nouă), Teregova;

 • Reabilitare instalatii electrice la liceul teoretic Periam; Eficientizare energetica primarie comuna Teregova;

 • Reabilitare, modernizare și dotare liceu tehnologic Sfântul Dimitrie , Teregova, judetul Caras-Severin;

 • Construire scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, jud. Timis;

 • Realizarea cantinei sociale pentru persoane în risc de sărăcie din orașul Jimbolia prin preluarea, reabilitarea și dotarea cantinei școlare a liceului tehnologic "Mihai Eminescu”;

 • Modificare autorizatie construire 04 din 07.07.2020 - construire cresa in comuna Lovrin, judetul Timis;

      Obiective socio-culturale

 • Reabilitare spatii publice in centrul istoric al Municipiului Timisoara;

 • Elaborare studii de fezabilitate / DALI  - reabilitare cladire de locuinte refunctionalizare in muzeul "Adam Neamtu", jud. Caras - Severin, oras Oravita, str. Mihai Novac, nr. 1, cladire aflata in zona de protectie a monumentelor istorice parte din ansamblul urban Oravita cod LMI CS-II-A-B-11134;

 • Elaborare studii de fezabilitate / DALI - Reabilitarea si refunctionalizarea cladirii "Scoala de calugarite", in centru/hub cultural, Oravita, str. Emanoil Gojdu, nr. 54, jud. Caras-Severin, cladire aflata in zona de protectie a monumentelor istorice parte din ansamblul urban Oravita cod LMI CS-II-A-B-11134;

 • Casa de cultura a Ucrainienilor  din Timisoara;

 • Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural  din localitatea Nadrag, judetul Timis;

 • Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural Buteni;

 • Modernizare și reabilitare centrului civic în orașul Jimbolia, județul Timiș;

 • Infiintare centru cultural multifunctional prin schimbare destinatie, modernizare si extindere casa existenta;

 • Construire si dotare asezamant cultural in sat Smadovita, comuna Bicles, judetul Mehedinti;

 • Construire și dotare așezământ cultural, sat Mașloc, comuna Mașloc, județul Timiș;

 • Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural din localitatea Clarii Vii; judetul Timis;

 • Modernizare și reabilitare centrului civic în orașul Deta, județul Timiș;

 • Reabilitare si dotare teatru de vara – str. Republicii, nr. 37, oras Jimbolia, jud. Timis;

 • Centru pentru artă, tehnologie și experiment - Multiplexity, faza II , Timisoara;

 • Elaborare studii de fezabilitate / DALI - Reabilitarea si refunctionalizarea amenajarea parcului, “Piata Revolutiei" parte din ansamblul urban Oravita cod LMI CS-II-B-11134, Oravita,  jud. Caraș-Severin;

       Obiective sportive si de agrement

 • Reabilitare baza sportiva nr.2; acoperire terenuri de sport si imprejmuire – etapa a II-a;

 • Amenajare si reparatii demisol. Reamenajare acces auto la demisol sediu BNR Timisoara;

 • Amenajare teren sport in localitatea Rusca, comuna Teregova, judetul Caras-Severin;

 • Amenajarea unui teren de sport aferent școlii profesionale agricole din comuna Cornereva, Judetul Caraș-Severin;

 • Reabilitare sală de sport, comuna Saravale, judetul Timis;

 • Modificari structurale si destinatie hala in centru sportiv, localitatea Dumbravita, judetul Timis;

 • Realizare iluminat terenuri de tenis, Orastie, judetul Hunedoara;

 • Construire baza sportiva multifunctionala, comuna Forotic, judetul Casar-Severin;

 • Sala de sport ,,SMARTFIT'”, Timisoara, judetul Timis;

 • Construire complex sportiv national de tenis - modernizarea, reabilitarea si extinderea retelelor de utilitati, retele edilitare municipal, Bucuresti;

 • Acoperire teren sport, amenajare gradene, amenajări exterioare, reabilitare teren sintetic și construire vestiare de sport - comuna Valcani, jud. Timis ;

 • Centru de natatie pentru copii - comuna Ghilad nr. de identificare: RORS/6 GHILAD/ 04;

       Locuinte colective

 • Construire cladire cu functiuni mixte: institutii si servicii publice/locuinte D+P+6E+M;

 • Construire imobil locuinte colective in regim D+P+2E;

 • Construire cladire locuinte colective si functiuni complementare, imprejmuire - S+P+7E, pe un teren cu suprafata de 4570 mp (dupa dezmembrare). Amenajare incinta, utilitati, accese auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie lucrari - conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015.;

 • Construire imobil locuinte colective in regim de inaltime P+2E;

 • Amenajari interioare si exterioare la cladire existenta in regim P+1E partial (conform CF 419669) si extindere cu un corp in regim P+1E. Amenajare incinta si imprejmuire teren;

 • Continuare de lucrari : recompartimentare nivele, spatii cu alta destinatie la parter, modificari fatada, modificare subsol cu spatii de parcari suplimentare la cladirea autorizata cu AC 1705/04.10.2010;

 • Construire imobil locuinte colective in regim de inaltime S+P+3E+ER, amenajare accese, imprejmuire teren conform PUD aprobat cu HCL 340/2007;

 • Construire cladire locuinte colective in regim P+2E. Amenajare incinta, accese auto si pietonale, parcaje - conform PUZ aprobat prin HCL NR 372 din 06.07.2018. Imprejmuire proprietate. Organizare santier;

 • Cladire pentru locuinte colective si spatii cu alta destinatie(SAD) la parter, parcaj subteran (S+P+8E+2ER), amenajare incinta,  accesuri auto si imprejmuire;

 • Construire cladire locuinte colective , servicii, comert in regim 2S+P+11E conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015. Amenajare incinta, utilitati, accesuri auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie - in doua etape;

 • Construire cladire locuinte colective in regim P+2E+ER conform puz aprobat prin HCL nr. 21 din 30.01.2018. amenajare incinta, acces auto si pietonal, parcaje, imprejmuire teren. organizare executie lucrari, municipiul Timisoara;

 • Construire imobil locuinte colective max. 6 ap. amenajare incinta si imprejmuire parcela, municipiul Timisoara;

 • Construire ansamblu locuinţe colective, comert,  servicii, in regim S+P+6E-11E conform PUZ aprobat. amenajare incintă, accesuri auto şi pietonale, parcaje. împrejmuire teren. organizare execuție lucrări, Timisoara, judetul Timis;

 • Construire cladire locuinte colective si servicii / comert în regim D+P+2E-5E. Amenajare incinta, accesuri auto si pietonale. Parcaj - conform PUZ aprobat prin HCL nr. 276/22.05.2018. Imprejmuire teren. Organizare executie lucrari;

 • Construire locuinte colective si functiuni complementare in regim S+P+10E. Amenajare incinta si imprejmuire;

 • Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter in regim de inaltime S+P+5E+ER, amenajare accese,imprejmuire teren conform PUD aprobat cu HCL 340/2007;

 • Construire cladire locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime S+P+7E, pe un teren cu suprafata de 3493 mp (dupa dezmembrare). Amenajare incinta, utilitati, accese auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie - conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015. Modificare la AC. 1078 din 08.08.2019;

 • Construire cladire locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime S+P+4E/7E, pe un teren cu suprafata de 3518 mp (dupa dezmembrare).  Amenajare incinta, utilitati, accese auto si pietonale. Parcaj subteran. Imprejmuire teren. Organizare executie - conform PUZ aprobat prin HCL 187/2015;

 • Amenajare parcare supraterana P+4E pe terenul aflat in administrarea RATT pentru muzeul de transport "Corneliu Miklosi" in incinta bd. Take Ionescu nr. 56-58.

       Unitati medicale

 • Construire centru medical de permanență;

 • Realizare spatii medicale si amplasare PET-CT(computer tomograf cu emisie pozitronica) la parter, realizare cabinete medicale la etaj (instalatii electrice joasa tensiune);

 • Modernizare, recompartimentare, extindere si schimbarea destinatiei din locuinta in cabinet medical, a corpului de cladire C1, imprejmuire teren, amenajari exterioare si amenajare accesuri, municipiul Timisoara, judetul Timis;

 • Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical, in loc. Iecea mare, judetul Timis;

 • Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical in localitatea Sandra, comuna Sandra;

 • Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea Sudrias, comuna Traian Vuia;

 • Reablitare, modernizare si dotare dispensar uman în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin;

 • Lucrari de reabilitare,modernizare si dotare dispensar uman localitatea Teregova, judetul Caras-Severin;

 • Reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical din localitatea Tomnatic;

 • Amenajare spatiu clinica Medicis in cladire existenta, Dumbravita, judetul Timis;

 • Construire imobil P+1E (clinica medicala O.R.L., stomatologie, pediatrie si alte specialitati);

 • Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Sectia Clinicile Noi, judetul Timis;

 • Construire unitate sanitara localitatea Cheveresu Mare, judetul Timis;

 • Modificări interioare şi exterioare, extindere cu scară de incendiu şi schimbare parţială de destinaţie la etaj 1, corp C, din birouri şi depozite de producţie în spaţii pentru servicii medicale constând în extindere la etaj 1 policlinică existentă cu imagistică medicală;

 • Camin batrani Buzias, judetul Timis;

       Sedii institutii publice

 • Reparatii si amenajare etaj 1. Sala de conferinte si spatii conexe sediu BNR Timisoara;

 • Punct de comanda al unitatii de combatere antigrindina, in regim de inaltime D+P+1E+N, Timisoara, jud. Timis(instalatii electrice joasa tensiune);

 • Casa judeteana de pensii Timis;

 • Construire piata agroalimentara Jimbolia;

 • Amenajare sala multifunctionala in curtea primariei din Sanmihaiu roman, judetul Timis;

 • Construire obiectiv de investiție <centru comunitar de învățare permanentă Timiș> în cadrul proiectului "inițiativa comună privind ocuparea forței de muncă", Acronim Jedi, faza SF + OBȚINERE AC;

 • Construire laborator energii regenerabile-fotovoltaic in regim S+P+2E, imprejmuire teren si realizare acces auto;

 • Construire punct de trecere frontiera pe canalul Bega in cadrul proiectului "Reparare infrastructura de navigare a canalului Bega" - acronim Bega RORS15 comuna Uivar, judetul Timis;

       Spatii comerciale

 • Spațiu comercial alimentație publică "Restaurant Miorița" in Timisoara, judetul Timis;

 • Amenajare spatiu comercial Veneta Cucine, Timisoara, judetul Timis;

 • Cladire administrativa S.C. Energoterom S.A;

 • Amplasare bar restaurant Nextfit, localitatea Dumbravita, judetul Timis;

 • Amenajare magazin "Interoptik", Timisoara , judetul Timis;

 • Schimbare de destinație la casă existentă S + P + 2E + M în unitate de primire turistică şi alimentaţie publică, fără modificări structurale şi de arhitectură;

 • Amplasare statie distributie carburanti compusa din cladire magazine, copertine pompe, rezervoare carburanti, skid GPL, spalatorie auto manuala, terasa acoperita, container marfa, totem preturi, imprejmuire, parcare in platforme betonate si racord la drum;

       Cladiri de cult

 • Refacere instalatii electrice spatii comune – Biserica reformata, Timisoara, judetul Timis;

 • Construire biserica ortodoxa in comuna Tomnatic;

Proiecte de instalatii electrice aferente lucrarilor de constructii industriale:

 • Centru pentru obtinerea, prelucrarea si depozitarea vinului la Petrovaselo;

 • Baza pentru procesarea primara a lemnului – BUSINESS FOREST, Gavojdia;

 • Hala productie Chisoda zona industriala Incontro, Timis;

 • Hala de productie si birouri AFL Alcoa din localitatea Buchin, Jud. Caras-Severin;

 • Hala din prefabricate din beton hala II si III;

 • Lucrari de amenajare – hala existenta din prefabricate Incontro 09;

 • Construire hala IV din prefabricate beton;

 • Schimbare destinatie hala depozitare in hala de productie;

 • Extindere hala parter;

 • Productie mobilier si depozitare produse finite, materii prime si materiale;

 • Post de transformare 20/0,4kV pentru alimentare cu energie electrica spatii de productie SC Kathrein Romania SRL;

 • Parc tehnologic pentru energie alternativa Timisoara;

 • Centru de colectare legume - fructe in judetul Timis proiect pilot, comuna Tomnatic, judetul Timis;

 • Construire hala productie nepoluanta, servicii si depozitare;

 • Construire hala depozitare Dp + 1E localitatea Buzias, judetul Timis;

 • Releveu cladire hala industriala si corp administrativ, Timisoara;

 • Hală depozitare, comuna Giroc, judetul Timis.

Proiecte de instalatii electrice aferente lucrarilor edilitare:

 • Infrastructura pentru echiparea edilitara si sistematizarea pe verticala incinta zona comerciala Sibiu

 • Alimentare cu apa si canalizare in cartierul Calnic si Moniom din Municipiul Resita;

 • Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba;

 • Statie de epurare Chisineu Cris;

 • Extindere retea de canalizare menajera in loc. Liebling;

 • Extindere, reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa, comuna Valcani, judetul Timis;

 • Extindere rețea alimentare cu apă și echipare cabină foraj, comuna Pesac judeţul Timiş;

 • Extindere retele de canalizare in zona Bach, localitatea Dumbravita, jud.Timis;

 • Extindere retea canalizare menajera, construire statie de pompare cu racordare la energie electrica;

 • Evacuare ape meteorice din parcul industrial Freidorf strada Paul Morand , strada Rudolf Otto;

 • Retea de canalizare pluviala, statie de pompare si conducta de refulare la Behela pentru Continental Automotive Products Timisoara, judetul Tims;

 • Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa in loc. Iecea Mare, comuna Iecea Mare, judetul Timis;

 • Canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in localitatea Pietroasa judetul Timis;

 • Infiintare retea de canalizare in localitatile Hodoni si Barateaz, comuna Satchinez, judetul Timis;

 • Realizare sistem de canalizare si statie de epurare în  comuna Iecea Mare, județul Timiș

 • Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si statie de tratare a apei in satul Beregsau Mic, comuna Sacalaz, judetul Timis;

 • Extindere retea de canalizare in comuna Ghizela, judetul Timis

 • Alimentare cu energie electrica si priza de legare la pamant a statiei de pompare ape pluviale in comuna Sanandrei, judetul Timis;

 • Alimentare cu energie electrica si priza de legare la pamant a statiei de pompare ape pluviale in municipiul Timisoara, judetul Timis;

 • Realizare foraj apă  realizare sistem de alimentare cu apă în localitatea teș, Comuna Brestovăț, Judetul .Timiș;

 • Retele de apa-apa uzata in localitatea Begheiu Mic, orasul Faget, judetul Timiș;

 • Alimentare cu apa in comuna intorsura, sat Intorsura, judetul Dolj;

 • Extindere retea canalizare localitatea Beregsau Mare, cartierul Sorocul, comuna Sacalaz, judetul Timis;

 • Extindere retele apa, canalizare menajera, canalizatie telecomunicatie, bransamente apa si racorduri canalizare, realizare drum acces la incinta industriala conf. PUZ aprobat prin HCL129/2020 si HCL535/2019, Timisoara;

 • Extindere retea canalizare si 28 de racorduri canalizare- prin subtraversare, loc. Mosnita Noua, jud. Timis;

 • Extindere sisteme de canalizare in comuna Lenauheim, judetul Timis.

Proiecte de instalatii electrice aferente cailor de comunicatii :

 • Reabilitarea liniei de tramvai Iasi-Dancu;

 • Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere – municipiul Iasi;

 • Reabilitare si mutare linie tramvaie parc 1 Decembrie – str. Independentei – intersectie str. Primariei;

 • Racord linie tramvai intre b-dul Decebal – C. Aradului, inlocuire schimbatori iesire de pe str. Primariei;

 • Sistem integrat de transport durabil in Municipiul Fetesti obiectul II – autobaza;

 • Sistem integrat de transport durabil in Segarcea obiectul II - construire autobaza;

 • DALI+PT reabilitarea străzilor Gospodarilor-Apicultorilor-Anton Pavlovici Cehov;

 • Modernizare autobaza si statii  de  autobuze, pentru transportul de calatori;

 • Extindere la 4 benzi strada pictor Zaicu-Aristide Demetriade;

 • Amenajare drum de acces la varianta ocolitoare a municipiului Lugoj (parcare securizata);

 • Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal Constantin Prezan (Lidia)-str. Venus;

 • Realizare statie  de  incarcare a  autovehiculelor electrice in orasul Jimbolia si amplasare copac solar WI-FI;

 • Refactie linie cale de tramvai si a retelei aeriene de contact aferente tronson I si III calea Radnei (intre pasaj Micalaca si strada Renasterii);

 • Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectoarelor: km 2+725 (sens giratoriu)- centura Timișoara și centura Timișoara- autostrada A1 (KM 12+975).

Proiecte de instalatii electrice aferente amenajarii teritoriului si urbanism:

 • Plan Urbanistic General Municipiul Timisoara;

 • Plan Urbanistic General Municipiul Arad, judetul Arad;

 • Plan Urbanistic General Municipiul Deva, judetul Hunedoara.

 • Plan Urbanistic General Oras Sannicolau Mare, judetul Timis;

 • Plan Urbanistic General Comuna Padureni;

 • Plan Urbanistic General Comuna Tomesti;

 • Plan Urbanistic General Comuna Tomnatic;

 • Plan Urbanistic General Comuna Covasint, judetul Timis;

 • PUZ - Zona institutii publice, servicii si locuinte - comuna Giroc (beneficiar Consiliul Judetean Timis);

 • PUZ -Dezvoltare zona locuire si functiuni complementare - avize conf. PUZ (com. Dumbravita).

 • Realizare PUZ-Construire statie distributie carburanti – comuna Margina, judetul Timis;

 • PUZ Locuinte colective si functiuni complementare, dotari si servicii publice -Municipiul Timisoara;

 • Plan urbanistic zonal locuinte si functiuni complementare – comuna Giroc, judetul Timis;

 • Plan urbanistic zonal, locuinte si functiuni complementare extravilan Chisoda, Giroc, judetul Timis;

 •  Modificare PUZ "Spatii de depozitare, servicii si comert" obtinut cu HCL nr. 322/03.08.2007, Municipiul Timisoara;

 •  PUZ dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, comuna Mosnita Noua, judetul Timis;

 •  Plan urbanistic zonal locuinte si functiuni complementare, municipiul Timisoara;   

 •  Elaborare PUZ pentru  zona rezidentiala cu trei parcele, comuna Ghiroda, judetul Timis;

 •  Plan urbanistic zonal - zona servicii: statie carburanti, alimentatie publica, pensiune, amenajare acces, signalistica si imprejmuire, comuna Giarmata, judetul Timis;

 •  PUZ - Construire statie distributie carburanti, servicii si parcare, comuna Ortisoara,   judetul Timis;

 •  Întocmire PUZ și RLU - Construire supermarket Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare, pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare acces, împrejmuire proprietate, organizare de șantier (modificare puz aprobat prin HCL 213/2010), Timisoara, judetul Timis;

 • Zona mica industrie nepoluanta, depozitare, comert si servicii, localitatea Giarmata, judetul Timis;

 • PUZ zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, comuna Mosnita Noua, judetul Timis;

 • PUZ - Zona rezidentiala cu functiuni complementare si dotari, Timisoara;

 • Realizare iluminat public PUZ, Sacalaz, judetul Timis;

 • Plan urbanistic zonal zona rezidentiala cu functiuni complementare, comuna Ghiroda, judetul Timis;